Vill du bli medlem?

Medlemskap i Lantrasföreningen Bondkatten kostar 150 kronor och gäller för kalenderår (jan-dec). Man behöver inte ha en bondkatt för att bli medlem. Det räcker långt att man vill vara med och bevara vår lantraskatt till eftervärlden.

Hur gör jag?

- Betala in 150 kronor på bankgiro 5606-1179

- Skriv namn och e-post i meddelandefältet så att vi vet vem medlemskapet är för. Utan namn och kontaktuppgifter = inget medlemskap.

Som medlem kan du

- dokumentera din katt/katter i föreningen

- annonsera på vår hemsida

- bli inbjuden till vår medlemsgrupp på Facebook

- vara med på våra kurser och evenemang

- vara med och påverka vår bondkatts framtid

- vara med och bevara ett av våra kulturarv, den svenska bondkatten

katt-ronny-hö_beskuren.jpg

Vad vore våra svenska lantraser utan eldsjälen Ronny Olsson som i decennier arbetat för lantrasernas bevarande. Här med sin katt  Knut. Foto Camilla Söderstjerna