Sök
  • bondkattens

Vi går vidare!

Den 6 maj diskuterades återkallandebeslutet av vårt avelsprogram i Jordbruksksverkets husdjursgenetiska referensgrupp dit enhetschef Helena Elofsson var adjungerad. Vi ställde frågan - varför vi inte gavs möjlighet att revidera vårt godkända avelsprogram som brukligt är. Något egentligt svar fick vi inte och det lär vi heller aldrig få.

Som statlig myndighet har de inte skött det här på ett snyggt sätt. Vi var helt inställda på att vårt avelsprogram skulle granskas noggrant och att vi skulle behöva göra fler revideringar men de släppte igenom det. Sen drog de öronen åt sig. Det känns som vi varit ombord på Jordbruksverkets skepp i fyra månader och blivit strandsatta på en öde ö med havet fullt av hajar. Vi kommer att överleva och gå styrkta ur det här – en erfarenhet rikare.

Vi är många som förstår lantraskattens värde och den stora nytta den gör. Vi kommer att göra allt vad vi kan för att den inte ska dö ut. Om vi bara sitter och rullar tummarna är den svenska lantraskatten utrotad inom 5 år. Efter årsmötet kommer vi att ta fram ett nytt noga genomtänkt bevarandeprogram. Vi hoppas naturligtvis att det kan bli tillsammans med Jordbruksverket men vi kommer att gå vidare med eller utan deras stöd.

The Live and Adventures of Alexander Selkirk, the Real Robinson Crusoe (1837).

1174 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla