Sök
  • bondkattens

Välkomna till Lantrasföreningen Bondkattens hemsida och blogg!

När vi bildade föreningen i somras visste jag att vi hade en lång väg att vandra innan vi var redo att öppna den för medlemskap. Vi ville ha bra på fötterna först. Vi var fast beslutna att rädda den sista lantrasen som fortfarande levde kvar på en del gårdar och i gårdsnära miljöer runt om i landet innan den utrotades.

Den svenska bondkatten är som enda kattras upptagen i ansvarsmyndigheten Jordbruksverkets lista över husdjursraser med svenskt bevarandeansvar, men den saknade namn och bevarandeförening. Vi skrev en avelsplan inklusive bilagorna rasram och katthållning och lämnade in den till Jorbruksverket i oktober.


Den 16 december fick vi glädjebeskedet - den var godkänd! Jag vill hälsa alla som vill vara medlemmar välkomna - antingen ni själva har bondkatter eller bara vill ge oss ert stöd.

Ronny Olsson Ledamot i Lantrasföreningen Bondkatten


698 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla