Sök
  • bondkattens

Jordbruksverket återkallar sitt godkännande av vår avelsplan.

Idag den 9/4 2021 valde Jordbruksverket att dra tillbaka sitt godkännande av vårt avelsprogram för svensk lantraskatt, bondkatten. Vi tycker självklart att det är väldigt tråkigt att de valt ett så drastiskt steg för att möta upp för den massiva kritiken. Det brukliga är att man sätter sig ner tillsammans och ser över vilka ändringar man behöver göra för att möta upp mot lagar och förordningar samtidigt som man ska följa riktlinjerna för bevarandet av en lantras, vilket vi erbjöd men inte fick något gehör för. Avelsplanen är framtagen i samråd med Jordbruksverkets eget husdjursgenetiska råd och granskad av representanter från deras djurvårdsenhet vilket gör beslutet och deras hantering av ärendet än mer underligt.


Katten har en unik ställning bland våra husdjur vilket har gjort det väldigt svårt att ta fram en avelsplan men nu har ett genuint försök gjorts. Vi är fortfarande många som värnar om vår lantraskatt så inom föreningen kommer vi nu att samla oss och se över hur vi ska gå vidare. För vår bondkatt ska få fortsätta leva sida vid sida med oss ute på våra gårdar så som de gjort i 2000 år.


Med andra ord så fortsätter arbetet som vi påbörjat och vi välkomnar alla som vill hjälpa till med detta viktiga arbete för några få klarar det inte. Ju fler vi är desto starkare blir vi.

Foto Charlotte Egman

578 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla