Bondkatten - vår svenska lantraskatt

Svensk bondkatt är namnet på vår inhemska lantraskatt. Bondkatten är en viktig husdjursgenetisk resurs som idag lever under utrotningshot i sin uppkomstmiljö. Därför är det viktigt att vi agerar nu för att se till att den kan fortsätta leva sida vid sida med oss på våra gårdar i lantlig miljö.

Bondkatten är ett nyttodjur vars främsta uppgift alltid har varit att hålla ladugårdar och uthus fria från möss och råttor och ska så även vara i framtiden. Bondkatt och huskatt blandas ofta felaktigt ihop som en benämning på alla katter som inte är stambokförda inom en kattförening som t.ex. Sverak. Vi särskiljer de två. Huskatt är alla de oregistrerade katter vars främsta uppgift är som sällskap i förorter och städer. De kan ha väldigt olika bakgrund.

 

För att kunna dokumenteras som bondkatt inom Lantrasföreningen Bondkatten behöver katten uppfylla 5 kriterier.

1. Den hålls på landsbygden (inte i stad eller tätort).

2. Den hålls helt eller delvis som utekatt.

3. Den är inte kastrerad vi dokumentationstillfället (den fortsätter att vara bondkatt även efter kastrering).

4. Den har ingen känd inkorsning eller visar tydliga tecken på inkorsning av moderna raser.

5. Man ska känna till kattens ursprung och historia på orten.

 

Bondkatten har en bred genetisk variation. Eftersom bondkatten är en lantras, ses exteriör variation som positiv så länge djuren är funktionella och inte faller utanför rasramen. Rasramen beskriver hur djuren kan se ut och inte hur de ska se ut. Dess utseende har en underordnad roll då det är dess funktion som mus- och råttjägare som gjort att vi lever sida vid sida.

Bondkatten är, både exteriört och mentalt, en livskraftig katt som är väl anpassad till miljön, klimatet och sin funktion som mus- och råttjägare. 

Läs rasram, avelsplan och katthållning för mer information. Ni hittar dem under fliken Bondkatten.

cat-2807058_1280.jpg