Lantrasföreningen bondkatten arbetar för att:

- bevara vår bondkatt i dess miljö och användningsområde

- sprida kunskap och acceptans för vår svenska lantraskatt

- knyta kontakter mellan ägare och nya köpare

- ta initiativ till forskning

En god katthållning är viktig för oss och våra medlemmar.

Under fliken Bondkatten kan ni läsa mer.

cat-3623703_1920.jpg