Lantrasföreningen bondkatten arbetar för att:

- bevara lantraskatten och värna om dess ursprungliga miljö och användning.

- sprida kunskap om vår svenska lantraskatt

- främja kontakten mellan djurägare

- ta initiativ till forskning

En god katthållning är viktig för oss och våra medlemmar.

Under fliken Bondkatten kan ni läsa mer.