Bondkatten - vår svenska lantraskatt

Svensk bondkatt är namnet på vår inhemska lantraskatt. Bondkatten är en viktig husdjuresgenetisk resurs  som idag lever under utrotningshot i sin uppkomstmiljö. Därför är det viktigt att vi agerar nu för att se till att den kan fortsätta leva sida vid sida med oss på våra gårdar och på gårdsnära miljöer ute på landsbygden.

Bondkatten är ett nyttodjur vars främsta uppgift alltid har varit och är att hålla lantliga gårdar fri från möss och råttor och ska så få fortsätta att vara. Bondkatt och huskatt blandas ofta felaktigt ihop som en benämning på alla katter som inte är stambokförda inom en kattförening som t.ex. Sverak. Vi särskiljer de två. Huskatt är alla de oregistrerade katter vars främsta uppgift är som sällskap i förorter och städer. De kan ha väldigt olika bakgrund.

 

För att kunna dokumenteras som bondkatt inom Lantrasföreningen Bondkatten behöver katten uppfylla 5 kriterier.

1. Den hålls på landsbygden (inte i stad eller tätort).

2. Den hålls helt eller delvis som utekatt.

3. Den är inte kastrerad vi dokumentationstillfället (den fortsätter att vara bondkatt även efter kastrering).

4. Den har ingen känd inkorsning eller visar tydliga tecken på inkorsning av moderna raser.

5. Man ska känna till något om kattens ursprung och historia på platsen.

 

Bondkatten har en bred genetisk variation. Eftersom bondkatten är en lantras är utseendemässiga detaljer av underordnat betydelse. Det är dess funktion som är viktigast när vi väljer vilka djur som ska föröka sig och föra sina gener vidare. Rasramen beskriver hur djuren kan se ut och inte hur de ska se ut. 

Bondkatten är, både exteriört och mentalt, en livskraftig katt som är väl anpassad till miljön, klimatet och sin funktion som mus- och råttjägare. 

Läs rasram, avelsplan och katthållning för mer information. Ni hittar dem under fliken Bondkatten.

cat-2807058_1280.jpg