UpphovspersonArco_BiancoUpphovsra%C3%8C%

Svensk bondkatt är namnet på vår inhemska lantraskatt. Den lever under utrotningshot i sin uppkomstmiljö.

Bondkatten är ett nyttodjur vars främsta uppgift alltid har varit och är att hålla gården fri från möss och råttor.

cat-794452_1920_edited.png

Lantrasföreningen Bondkatten arbetar för att bevara vår bondkatt i dess miljö och användningsområde. 
En god katthållning är viktig för oss och våra medlemmar.

Vill du bli

MEDLEM

Medlem?
Vill du bli medlem och delta i arbetet att bevara vår svenska lantraskatt bondkatten? 

Tillsammans blir vi starka och kan skapa en ljus framtid för vår svenska lantraskatt.

Medlemskap kostar 150 kr/kalenderår.

Aktuellt

12517FFE-19C7-4002-82CC-4D891FE90647_1_2
Biblioteket

Vill du veta mer om bondkatten?
Vi arbetar för fullt med att skapa ett bibliotek att fylla på med intressant läsning.

9F1980F8-6740-47CF-96C9-6E28B3A9C241_1_2

H

e

l

l

o