Svensk bondkatt är namnet på vår inhemska lantraskatt. Den lever under utrotningshot i sin uppkomstmiljö.

Bondkatten är ett nyttodjur vars främsta uppgift alltid har varit och är att hålla gården fri från möss och råttor.

Lantrasföreningen Bondkatten arbetar för att bevara vår bondkatt i dess miljö och användningsområde. 
En god katthållning är viktig för oss och våra medlemmar.

Jordbruksverket

Den 9 april meddelar Jordbruksverket att deras eget beslut återkallas med hänvisning till att det strider mot djurskyddslagen.

 Jordbruksverket godkände den 16 december 2020 Lantrasföreningen Bondkattens avelsplan i samråd med deras eget husdjursgenetiska råd och efter granskning av representanter för sin djurvårdsenhet.

Avelsplanen hittar ni här.

Jordbruksverkets beslut kan ni läsa här.

 

Jorbruksverkets återkallning av beslutet.

 

NYHETER!                                         
Bondkattens
den 9 april 2021


Jordbruksverket återkallar sitt godkännande av vårt avelsprogram.

Vi tycker självklart att det är väldigt tråkigt att de valt ett så drastiskt steg för att möta upp för den massiva kritiken. Det brukliga är att man sätter sig ner tillsammans och ser över vilka ändringar man behöver göra för att möta upp mot lagar och förordningar samtidigt som man ska följa riktlinjerna för bevarandet av en lantras, vilket vi erbjöd men inte fick något gehör för. Avelsplanen är framtagen i samråd med Jordbruksverkets eget husdjursgenetiska råd och granskad av representanter för deras djurvårdsenhet vilket gör deras beslut och hantering av ärendet än mer underligt.

 


 

Vill du veta mer om bondkatten?
Undan för undan kommer vårt bibliotek att fyllas på med intressant läsning.

Gör till vana att titta in här då och då för att se om något nytt dykt upp.

Här hittar du Lantrasföreningen Bondkattens annonstorg. Här kan du hitta bondkatter till salu och som medlem i föreningen med dokumenterad katt kan du även lägga upp annonser.

Vill du bli

MEDLEM

Medlem?
Vill du bli medlem och delta i arbetet att bevara vår svenska lantraskatt bondkatten? 

Tillsammans blir vi starka och kan skapa en ljus framtid för vår svenska lantraskatt bondkatten.

Medlemskap kostar 150 kr/kalenderår.

Bankgiro 5606-1179

Glöm inte namn, e-post och kontaktuppgifter!

H

e

l

l

o

© 2020 Lantrasföreningen Bondkatten          webdesigner Eva Averin